Koncentrat Gruntujący T20

koncentrat-gruntujacy-t20-001
koncentrat-gruntujacy-t20-01
+
Cena brutto: 100,00 (w tym VAT: 18,70 )
Zapytaj o produkt
Strzałka do dołu Dowiedz się więcej o produkcie Strzałka do dołu

Koncentrat Gruntujący TUKAN to wysokiej jakości, głęboko penetrujący preparat gruntujący, stosowany celem
profesjonalnego przygotowania podłoża pod malowanie, tapetowanie, wykonywanie gładzi czy też nanoszenie zaprawy
klejowej.
Koncentrat Gruntujący TUKAN:
• Poprawia adhezję do podłoża
• Wzmacnia strukturę podłoża, likwiduje pylenie i ścieranie
• Zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych
• Reguluje proces chłonności podłoża
• Ogranicza podatność na rozwój pleśni i grzybów
• Zapobiega pękaniu powłok nawierzchniowych
Koncentrat Gruntujący „TUKAN” – jest wyrobem ekologicznym potwierdzonym certyfikatem
„EKOLOGICZNIE BEZPIECZNY”.

Jako produkt ekologiczny jest zalecany do stosowania w żłobkach, przedszkolach, szkołach i szpitalach.

 

Przeznaczenie:


Koncentrat Gruntujący TUKAN jest przeznaczony do wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak
płyty kartonowo- gipsowe, płyty i wykończenia gipsowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe,
ceramiczne, drewniane jak również drewnopochodne.
Stosowanie koncentratu gruntującego jest bardzo ważnym elementem do w/w czynności a brak warstwy gruntującej może
powodować poważne problemy w dalszych aplikacjach.


Przygotowanie powierzchni:


Od odpowiedniego przygotowania powierzchni, zależy stabilność i efekt końcowy gruntowania.
Powierzchnie surowe: podłoża betonowe, tynki można malować po sezonowaniu ok. 6 tygodni. Powierzchnie
malowane odpylić z kurzu, i oczyścić z zabrudzeń, nierówności i ubytki uzupełnić szpachlą. Tak przygotowaną
powierzchnię zagruntować gruntem „TUKAN”
Tak zagruntowane podłoże jest przygotowane do dalszych aplikacji.


Powierzchnie wcześniej malowane: przed gruntowaniem powierzchnię należy zmyć, odtłuścić i wysuszyć. Luźne
elementy starej powłoki usunąć, a nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką.
Podłoże zagruntować koncentratem gruntującym „TUKAN”.
Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie
oczyścić z zabrudzeń i kurzu, nierówności uzupełnić szpachlówką. Podłoże zagruntować koncentratem gruntującym
„TUKAN”.

 

Sposób użycia:


APLIKACJA:
Metody: Pędzel, wałek, natrysk.
Rozcieńczenie: W razie potrzeby koncentrat można rozcieńczyć wodą, nawet w stosunku 1:5.
Rozcieńczenie w stosunku 1:1 należy stosować pod Farbę Lateksową na ściany „TUKAN” – Warunki aplikacji:
Wszystkie powierzchnie gruntowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C
i nie wyższa niż +30°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 60%.
Malowanie: Przed rozpoczęciem gruntowania koncentrat należy dokładnie wymieszać.
Nanosimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Jeżeli używana jest taśma malarska, usuwamy ją tylko na „mokro”.


Czas schnięcia


W temperaturze pokojowej, przy wilgotności powietrza 50%, grunt uzyskuje pyłosuchość ok. 1,5 godziny. Przy
nakładaniu kolejnych warstw nawierzchniowych zaleca się co najmniej 8-godzinny odstęp czasu. Niska temperatura,
podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.


Czyszczenie narzędzi:


Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia myjemy wodą.


Wydajność:


Zużycie od 0,1 do 0,4 kg/ m²
Wydajność w szczególności zależna jest od chłonności podłoża jak też rozcieńczenia i grubości nakładanej powłoki.

 

Opakowania: 5 kg


Ochrona Środowiska


Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się
do ponownego wykorzystania pozostałości koncentratu należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego
rodzaju odpadów, które zostaną przekazane do utylizacji.
Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym samorządzie.


BHP i ppoż.


Produkt niepalny
Pomieszczenia zamknięte po zakończonym malowaniu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się
do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny.
Nawet przy stosowaniu wyrobu ekologicznie bezpiecznego należy zachować ogólnie przyjęte zasady BHP.
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.


Transport i przechowywanie:


Warunki przechowywania i transportu: chronić przed mrozem, minimalna
temperatura transportu i przechowywania + 5 °C, chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego,
maksymalna temperatura transportu i przechowywania +35 °C, najkorzystniejsza temperatura magazynowania
+16 do + 20 °C.
Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

 

Parametry techniczne:

 

Numer produktu: 2016/KBWNP/NP1-3
– Numer partii każdorazowo dołączony do świadectwa jakości.
– Akrylowy - wodorozcieńczalny.
– Kolor – Mleczny
– Wolny od rozcieńczalników organicznych jak: ksylen, toluen, itp.,
oraz.formaldehyd i alkohol metylowy.
– Niepalny.
– Jednoskładnikowy.
– Wielowarstwowy
– Sucha masa (min 24) %
– pH 6-8 PN-EN 827
– Lepkość wg PN-ISO 2555
Brookfield DV2T (5-60) mPa.s
– Rozlewność wg PN-89C-81507: pow. 10
– ścieralność wg PN-76C- 81516: min. 4 kg/um
– Twardość wg Koeniga: min 0,4
– Odporność na alkalia: odporny
– Odporność na alkohol etylowy: odporny
– Odporność na 3%-towy kwas cytrynowy: odporny
– Czas schnięcia: w temp. 20 ºC – każda powłoka, pyłosuchość 90 min.,
– wyższa temperatura skraca czas schnięcia.
– Zakres temperatur schnięcia (16 – 30 ºC)
– Temperatura gruntowania (16-20 ºC)
– Typ sieciowania: samo sieciujący
– Minimalny czas wstępnego utwardzania w temp. 20 ºC – 3 godz.
– wyższa temperatura odpowiednio skraca czas utwardzania.
– Czas sieciowania: pełna odporność mechaniczna 72 godz.
– Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
– Wydajność wg PN 67/C-81542
– Pierwsza warstwa 2,5-10 m²;/kg
– Daje powłoki transparentne
– Gęstość min. 1,0 g/ml
– Stopień połysku 10-20 Gloss 60º
– Dawka/naniesienie powłoki 80 - 200 gr./m²
– Okres ważności 24 miesiące w fabrycznie zamkniętym opakowaniu